2 วิธีการทำความสะอาดแผล

การทำความสะอาดแผลแบบแห้ง (Dry dressing) เหมาะสำหรับแผลแห้ง ไม่มีการอักเสบหรือสารคัดหลั่ง

  1. เช็ดบริเวณรอบแผลด้วยแอลกอฮอล์ โดยเช็ดวนจากขอบแผลด้านในออกมาด้านนอก ไม่เช็ดวนซ้ำรอยเดิม และไม่ควรเช็ดแผลโดยตรง
  2. ใส่ยาทำแผลหรือยาฆ่าเชื้อบริเวณแผล
  3. ปิดด้วยผ้าปิดแผลและติดยึดด้วยเทปปิดแผลตามขวางของลำตัว

การทำความสะอาดแผลแบบเปียก (Wet dressing) เหมาะสำหรับแผลเปียก แผลที่ยังไม่แห้ง มีการอักเสบหรือสารคัดหลั่ง

  1. เช็ดบริเวณรอบแผลด้วยแอลกอฮอล์ โดยเช็ดวนจากขอบแผลด้านในออกมาด้านนอก ไม่เช็ดวนซ้ำรอยเดิม และไม่ควรเช็ดแผลโดยตรง
  2. ใช้สำลีชุบน้ำเกลือสำหรับล้างแผล เช็ดล้างสารคัดหลั่งภายในแผล โดยเช็ดวนจากขอบแผลด้านในออกมาด้านนอก ไม่เช็ดวนซ้ำรอยเดิม ถ้าแผลยังไม่สะอาดให้เปลี่ยนสำลีก้อนใหม่ และเช็ดซ้ำจนกว่าแผลจะสะอาด
  3. ใส่ยาทำแผลหรือยาฆ่าเชื้อบริเวณแผล หากแผลมีสารคัดหลั่งอยู่มาก สามารถใช้ผ้าก๊อซชุบยาทำแผลปิดทับบนแผล หากแผลเป็นหลุมลึกต้องระวังอย่าให้ปากแผลปิดก่อนที่ก้นแผลจะแห้ง โดยเวลาล้างแผล ต้อง ใช้ผ้าก๊อซยาวๆแหย่ให้ลึกถึงก้นแผล และค้างไว้ที่ปากแผล
  4. ปิดด้วยผ้าปิดแผลและติดยึดด้วยเทปปิดแผลตามขวางของลำตัว

เอกสารอ้างอิง
1. การพยาบาลผู้ใหญ่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น. การทำแผลแห้ง. https://sites.google.com/a/bcn.ac.th/kar-phyabal-phuhiy-withyalay-phyabal-brm-rach-chni-khxnkaen/hnwy-kar-reiyn-ru3 (accessed 29/1/2018)
2. ชลธิกร. การทำแผล wet dressing. http://www.skinanswer.org/5-wet-dressing/ (accessed 29/1/2018)

Tags:

Artboard 1
ที่อยู่

หจก.สมนึกเภสัช
824 จ. 826 ถ.เจตน์จำนงค์
ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง ชลบุรี
เมืองไทย 20000

ติดต่อ

Tel: 038 282 960 / 038 271 960
Fax: 038 286 960
sales@snbmedical.com

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์: 8.00 - 19.00 น.
เฉพาะวันเสาร์: 8.00 - 18.00 น.

Artboard 1

หจก.สมนึกเภสัช
824 จ. 826 ถ.เจตน์จำนงค์
ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง ชลบุรี
เมืองไทย 20000


Tel: 038 282 960 / 038 271 960
Fax: 038 286 960
info@snbmedical.com

จันทร์ - ศุกร์: 8.00 - 19.00 น.
เฉพาะวันเสาร์: 8.00 - 18.00 น.

Copyright © 2018 สมนึกเภสัช Created by BOLD Digital