ชุดปฐมพยาบาล

ชุดปฐมพยาบาล (First aid kit) คือ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้น ซึ่งควรเก็บไว้ในกล่องหรือภาชนะที่มีฝาปิดสนิท ป้องกันน้ำและฝุ่นละอองได้ โดยชุดปฐมพยาบาลประกอบด้วยอุปกรณ์ทำแผล และยารักษาโรคเบื้องต้น เช่น
ยาล้างแผล เช่น แอลกอฮอล์ หรือไฮโดรจน เพอร์ออกไซด์ เป็นต้น สำหรับเช็ดทำความสะอาดรอบๆแผลเพื่อฆ่าเชื้อและสิ่งสกปรก
น้ำเกลือล้างแผล สำหรับล้างทำความสะอาดแผล

ยาใส่แผล เช่น โพวิโดน-ไอโอดีน, ไทเมอรอซอล หรือเมอร์โบรมิน เป็นต้น สำหรับฆ่าเชื้อโรคบริเวณแผล
ผ้าทำแผล(ผ้าก๊อซ) สำหรับทำแผล โดยหากแผลมีเลือดออกมากให้ปิดทับหลายๆแผ่นเพื่อห้ามเลือด
พลาสเตอร์ปิดแผล สำหรับปิดแผลหลังจากทำความสะอาดแผลแล้ว
เทปติดแผล สำหรับติดผ้าทำแผล(ผ้าก๊อซ)
ผ้าก๊อซปิดตา สำหรับการบาดเจ็บที่ตา เช่น ฝุ่นละอองเข้าตา ตาแดง เป็นต้น
สำลีและไม้พันสำลี สำหรับทายาและล้างทำความสะอาดแผล
ผ้ายืดพันเคล็ด(อีลาสติกแบนเอด) สำหรับพันเมื่อเกิดการบาดเจ็บกล้ามเนื้อ ข้อ ลดการบวม ลดการเคลื่อนไหว หรือพันกับอุปกรณ์ต่างๆเพื่อดามกระดูก
ผ้ายืดพันแผล สำหรับพันทับผ้าก๊อซหรือพลาสเตอร์ติดแผลเพื่อห้ามเลือด และไม่ควรพันแน่นเกินไป เนื่องจากอาจทำให้บริเวณส่วนปลายมีการบวมและเลือดไม่สามารถไปเลี้ยงได้
ถุงมือ สำหรับผู้ช่วยเหลือเพื่อป้องกันไม่ให้สัมผัสถูกเลือด หรือสารคัดหลั่งต่างๆ
กรรไกร สำหรับตัดผ้าก็อซ, เทปปิดแผล หรืออุปกรณ์ต่างๆ
ยารักษาโรคเบื้องต้น เช่น ยาพาราเซตามอล, ผงเกลือแร่ หรือยาบรรเทาอาการต่างๆ สำหรับบรรเทาอาการเบื้องต้น

เอกสารอ้างอิง
1. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.). ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น สิ่งจำเป็นยามเดินทาง. https://www.niems.go.th/th/View/ContentDetails.aspx?CateId=112&ContentId=25560418094225698 (accessed 29/1/2018)
2. อัคนนท์. ยาและการปฐมพยาบาล. http://pirun.ku.ac.th/~b5310100334/page0503.html (accessed 29/1/2018)

Tags:

Artboard 1
ที่อยู่

หจก.สมนึกเภสัช
824 จ. 826 ถ.เจตน์จำนงค์
ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง ชลบุรี
เมืองไทย 20000

ติดต่อ

Tel: 038 282 960 / 038 271 960
Fax: 038 286 960
sales@snbmedical.com

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์: 8.00 - 19.00 น.
เฉพาะวันเสาร์: 8.00 - 18.00 น.

Artboard 1

หจก.สมนึกเภสัช
824 จ. 826 ถ.เจตน์จำนงค์
ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง ชลบุรี
เมืองไทย 20000


Tel: 038 282 960 / 038 271 960
Fax: 038 286 960
info@snbmedical.com

จันทร์ - ศุกร์: 8.00 - 19.00 น.
เฉพาะวันเสาร์: 8.00 - 18.00 น.

Copyright © 2018 สมนึกเภสัช Created by BOLD Digital